MINDFULNESS I RELASJON

Selvutviklingsgruppe basert på meditasjon, mindfulness og dynamisk gruppeprosess

meditasjon1

Mange av oss søker dypere mening, tilstedeværelse og frihet i livene våre. Mindfulness og meditasjon gir oss en tilnærming til oss selv og det vi opplever i hverdagen som åpner en vei til mening og frihet midt i hverdagens mange aktiviteter.

Relasjoner er den grunnleggende byggesteinen i våre liv. Vår personlighet formes av våre tidlige relasjonelle erfaringer i oppveksten, og våre nåværende liv består i stor grad av de relasjonelle nettverk vi tar del i – venner, familie, intime forhold, arbeid og fritid.

Denne gruppen gir en mulighet til å ta del i et relasjonelt laboratorium, der vi kan få øye på og teste ut nye måter å være på med andre mennesker i en trygg ramme. På denne måten kan vi bli bevisst gamle mønstre som holder oss tilbake i livet, få en grundig forståelse av hvorfor disse mønstrene er der, og så teste hvordan det er å bryte løs fra disse.

Gruppen integrerer mindfulness og meditasjon fra Østen med moderne dybdepsykologi fra Vesten. Denne kombinasjonen treffer helheten i mennesket og gjør ekte forandring og frihet mulig.

Mindfulness

Hvorfor lære meditasjon?

Meditasjon har mange gode virkninger, både på kroppen og sinnet. Det er et effektivt verktøy for å regulere stress. Det er en måte å trene opp vår evne til konsentrasjon. Meditasjon øker vår tilstedeværelse – godt norsk for mindfulness – og gir økt kontakt med og toleranse for vårt indre: tanker, følelser, kroppslige tilstander.

Det tar tid å etablere en regelmessig meditasjonspraksis. Det krever tålmodighet, tillit og selvdisiplin. Deltagelse i en gruppe med et felles mål og en felles intensjon, samt veiledning underveis, gjør det lettere for den enkelte å opprettholde motivasjonen i arbeidet med seg selv.

Samtidig forsterker den meditative treningen den terapeutiske selvutviklingsprosessen i gruppen. Å begynne en samtale med meditasjon endrer karakteren på den samtalen. Vi kan få kontakt med og tillate oss å kjenne på tanker, følelser og tilstander vi vanligvis holder på avstand. Vi blir mer stille innvendig. Gjennom den stillheten kan vi få øye på ting, i oss selv og i andre, som vanligvis forsvinner i dagliglivets tempo.

Format og arbeidsmåte

Gruppen møtes en gang i uken i 1t og 45min og består av maks 8-9 personer.

Vi begynner med 20 minutter veiledet meditasjon.

Deretter åpnes det for at gruppemedlemmene kan ta opp de temaer og problemstillinger som er aktuelle i eget liv, aktuelle innad i gruppen eller fra egen fortid, og sammen med resten av gruppa reflektere over og arbeide med dette.

Dette mobiliserer gruppens egen selvorganiserende intelligens som uttrykker seg gjennom den frittflytende gruppesamtalen. Følelser, tanker, minner, drømmer, symboler og metaforer utgjør noen av elementene i denne gruppeprosessen.

Vi vil søke å skape et trygt rom for nysgjerrighet og utforskning, der alle følelser, tanker og reaksjoner er velkomne.

Et viktig element i dette arbeidet vil være din egen opplevelse av å være i gruppen, og det relasjonelle samspillet med de andre gruppemedlemmene. Å arbeide med seg selv i gruppe gir en enestående mulighet for selvutvikling gjennom å erfare nøyaktig hvordan vi er sammen med andre, og hva som holder oss tilbake fra å være fullt og helt oss selv i møte med andre. Videre kan vi oppdage andres forskjellighet og la oss berike av andres ulike perspektiver og erfaringer.

Gruppen er såkalt «slow open», det vil si at nye medlemmer tas opp etter hvert som gamle slutter.

Tid, sted og pris

Gruppen møtes tirsdager kl 17:00 til 18:45 i Nobelsgt 16A. Vi begynner og slutter presis, og beregn gjerne å komme minst 5 minutter før gruppen begynner.

Før oppstart i gruppen vil du inviteres til 2–3 individuelle samtaler for å få et tydeligere bilde av din situasjon, dine ressurser og utfordringer, og finne fram til en målsetning for arbeidet i gruppen.

Pris: 350 kr per gang.

Gruppen ledes av Gunnar Gjermundsen, psykolog og meditasjonslærer.

Spørsmål & påmelding

Ta kontakt gjennom dette skjemaet om du har spørsmål eller ønsker å melde din interesse:

  Ditt navn

  E-post

  Melding

  Gruppe

  Våren 2022 er det venteliste for å bli med i gruppen.

  Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å melde din interesse.

  Oslo Sentrum Psykolog - Terapi og Selvutvikling