PSYKOLOG TUVA LANGJORD

& PSYKOLOG GUNNAR GJERMUNDSEN

 

Vi er privatpraktiserende psykologer med kontor i Oslo sentrum, som tar imot voksne til korttidsterapi, langtidsterapi, coaching, parterapi og selvutviklingsgrupper.

Vår adresse er Nobelsgt 16 A.

Vi er i vårt arbeid inspirert av den bakgrunn og skolering vi har også utenfor den kliniske psykologien, fra filosofi, litteratur, meditasjon, mindfulness og yoga, samt mange års selvutviklingsarbeid innen ulike visdomstradisjoner.

Vår erfaring er at mange av dem som oppsøker oss ikke opplever seg selv som «syke», men snarere opplever at de er ved et veiskille i livet der de søker veiledning fra en objektiv utenforstående.

Korttidsterapi: Løsningsfokusert terapi med fokus på et avgrenset problemområde. Terapeutisk tilnærming og metode vil tilpasses din situasjon.

Langtidsterapi: Et lengre behandlingsforløp der vi arbeider med grunnleggende personlighetsmønstre som hemmer deg i livet ditt. Her vil du i trygge omgivelser få tid og rom til å løse opp i vanskelige følelser og handlingsmønstre som har vært med deg over tid.

Coaching: Samtaler rettet inn mot å bevisstgjøre livsvalg, karrierevalg og prioriteringer du har gjort i livet. Målsetningen er å avdekke ubrukte ressurser, og skape rom for å velge et liv som gir større mening og helhet for deg.

Du trenger ikke være «syk» for å oppsøke terapi

Les mer om vår tilnærming til terapi/coaching og selvutviklingsgruppe.

Noen utgangspunkt for å oppsøke terapi:

 • Sosial usikkerhet eller angst
 • Stress og lite overskudd
 • Sorg og tap
 • Problemer i nære relasjoner
 • Utbrenthet
 • Prestasjonsangst
 • Problemer med mat, kropp og selvbilde
 • Nedstemthet, sorg eller depresjon
 • Ensomhet
 • Søvnproblemer
 • Overveldende følelser
 • Ønske om å ta et oppgjør med fortiden
 • Lav selvfølelse og selvtillit
 • Ønske om økt motivasjon og fokus
 • Brudd og kjærlighetssorg
 • Opplevelse av meningsløshet eller tomhet
 • Vanskelig jobbsituasjon
 • Avhengighet
 • Uklare kroppslige plager

Det er viktig å understreke at en ikke trenger å være «syk» for å søke hjelp hos psykolog. Alle mennesker strever med utfordringer og problemer i livet, og ingen mestrer livet helt på egen hånd. Utgangspunktet for samtalene er som regel et problem, men du trenger ingen diagnose for å begynne å arbeide med deg selv i terapi.

Ønsker alle velkommen til oss! 🍀

Du behøver ingen henvisning for å bestille time. Kort ventetid.
Kontakt

Vi tilbyr også samtaler per telefon eller sikker videoplattform.

We offer therapy/counselling in English.
Therapy in English – Contact

Oslo Psykolog Gunnar Gjermundsen | Terapi og Selvutvikling

Smittervernstiltak i forbindelse med korona

Det er fullt mulig med timer på våre kontor: Vi følger råd fra helsemyndigheter tett. For de som ønsker møter over nett, tilbyr vi også dette. Vi bruker da sikre plattformer for videokonsultasjoner.

På kontoret har vi fokus på

 • lufte godt mellom hver time
 • verken vi eller klient kommer til time dersom man har luftveissymptomer eller kjenner seg dårlig

Ønsker alle velkommen til oss! 🍀

Samarbeidspartnere

Psykoterapeut Albert Braae-Johannessen: www.albertbraae.no

Relate 2 change

Sosiale medier

Følg oss på Facebook