Vår tilnærming til terapi

Vi har en integrativ tilnærming til terapi. Det vil si at vi bruker ulike modeller og metoder for å tilpasse behandlingen til ditt behov, din situasjon og din personlighet. Vi er innstilt på å ha en åpen dialog med deg om hva du opplever som mest virksomt. Nedenfor har vi beskrevet noen generelle trekk ved det å gå i terapi.

Å arbeide med seg selv

Når livet er vanskelig, eller vi føler at vi sitter fast i mønstre som gjentar seg, kan det være stor hjelp i å møte en profesjonell samtalepartner. Det vil kunne gi oss et nytt perspektiv på situasjonen vi er i, og konkrete verktøy og veiledning i å komme videre.

Å begynne å arbeide med seg selv kan oppleves som å ta fatt på en oppgave vi har utsatt fordi den kjennes ubehagelig eller overveldende. I dette arbeidet er det spesielt viktig at vi har med oss to ting: For det første, en tålmodighet og vennlighet med oss selv, der vi ikke kritiserer og dømmer oss selv for problemene vi har eller situasjonen vi er i.

For det andre trenger vi mot og utholdenhet til å konfrontere det vanskelige, selv om vi av og til tviler eller vil gi opp, og ta skrittene i retning av det livet vi vil ha.

En trygg relasjon

I terapi jobber vi sammen med å skape et trygt rom for utvikling. Vår rolle som terapeut er å bruke samtalen vår til å skape et rom som du kan trives i, selv om vi utforsker temaer som kan være utfordrende.

Etter hvert kan tryggheten og tilliten vi skaper gjennom arbeidet i terapirommet, være noe du tar med deg ut i andre deler av livet ditt. Med trygghet og tillit i bunn, er det lettere å åpne seg for ny vekst og utvikling i livet.

Forandring og innsikt

Et overordnet mål med terapi er forandring i retning av fornyet livsglede og mening i livet. Vår erfaring er at forandring er mest robust og varig når vi får innsikt i hvordan vi fungerer, samtidig som vi gjør konkrete grep i livet vårt.

Når vi forstår mekanismene i hvordan vi fungerer kan vi mer bevisst velge hvordan vi håndterer situasjoner, istedenfor å gå på «autopilot».

Terapeutiske metoder

Blant arbeidsmetodene vi benytter er:

  • Psykodynamisk terapi
  • Kognitiv terapi
  • Gestalt-terapi
  • Mindfulness
  • Klinisk hypnose
  • Arbeid med kroppen og pusten

Du behøver ingen henvisning for å bestille time. Kort ventetid.

Psykolog Gunnar Gjermundsen | Terapi og Selvutvikling i Oslo